Vaše znalosti jsou pro průběh a úspěch léčby rakoviny močového měchýře zásadní

Léčba rakoviny močového měchýře je komplexní proces. Nejde jen o jednoduchou aplikaci léku, ale o dlouhodobější spolupráci s lékaři, při které budete muset dodržovat doporučení a dělat závažná rozhodnutí. Proto je standardní součástí léčby také výuka. Jejím cílem je seznámit pacientky, pacienty, ale částečně i jejich rodinu a blízké, kteří mohou být důležitou oporou, s podstatnými fakty tak, aby spolupráce s lékaři, průběh

léčby a její výsledky byly co nejlepší.  A proto jsme pro vás, společně s předními lékaři, vytvořili tento kurz. Na rozdíl od Vašeho lékaře, který má v ordinaci omezený čas, tu máme mnohem širší prostor. Můžeme vám tak nabídnout vždy aktuální informace, v potřebném rozsahu a s možností se k materiálům kdykoli vracet.

Co u nás konkrétně získáte?

1

ORIENTACI V MODERNÍ LÉČBĚ

Lékařská věda pokračuje rychle dopředu a možnosti léčby se neustále zlepšují. Pro vás bude velkou pomocí, když se budete dobře orientovat v moderních postupech terapie a měli tak jistotu, že vaše léčba bude vždy aktuální.

2

JASNOU CESTU K CÍLI POD VEDENÍM EXPERTŮ

Nezahltíme vás množstvím článků na dané téma. Místo toho pro vás přední odborníci pečlivě vybrali klíčové informace, které vám budou přinášet v načasovaných lekcích. Tak vás provedou nejkratší cestou k cíli.

3

MULTIOBOROVÝ TÝM PROFESIONÁLŮ

S ohledem na složitost onemocnění a jeho léčby je s velkou výhodou, pokud se o vás stará tým lékařů ze všech souvisejících oborů. Co je v praxi těžko realizovatelné (např. náš tým jsme složili z lékařských špiček z celé ČR), jde na webu snadněji.

4

PODPORU PRO KLÍČOVÁ ROZHODNUTÍ

Během léčby vás čekají důležitá rozhodnutí. Řada z nich významě ovlivní celý váš další život a nedají se vzít zpátky. Je proto velmi důležité, abyste byli na tato rozhodnutí co nejlépe připraveni svými znalostmi.

Odborný obsah pro vás připravili…

Podívejte se na úvodní video paní Doc. MUDr. Jany Prausové, PhD., MBA, která je v čele České onkologické společnosti ČLS JEP, tedy organizace, která zastřešuje všechny onkology v naší republice.

Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA

Předsedkyně České onkologické společnosti, vedoucí KOC/Přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Paní docentka se věnuje onkologii dlouhá léta jako lékařka a jako přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, ale také jako předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP.

Rakovina močového měchýře • Home RaMM • mudr matouskova

Prim. MUDr. Michaela Matoušková

Urocentrum Praha, Onkologická klinika 1. LF UK a FTN, Praha

Paní primářka je vedoucím lékařem významného ambulantního centra, které se zaobírá diagnostikou i léčbou urologických a uroonkologických onemocnění. Pracoviště má statut komplexniho uroonkologickeho centra. Na uroonkologii se specializuje již více než 20 let. Zabývá se jak diagnostikou, tak komplexní léčbou uroonkologických onemocnění, což znamená od léčby chirurgické až po systémovou.

Rakovina močového měchýře • Home RaMM • prof finek

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN v Plzni, Děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Místopředseda České onkologické společnosti

Je špičkovým odborníkem v oboru onkologie a vyhledávaným přednášejícím na odborných konferencích. Věnuje se též osvětě a vzdělávání budoucích onkologů a pacientů.

MUDr. Viktor Maňásek - Rakovina močového měchýře

MUDr. Viktor Maňásek

Primář onkologického oddělení Nemocnice Nový Jičín, a.s., Komplexní onkologické centrum

Primář onkolického oddělení, který je též odborníkem v oboru onkologie a dále se věnuje otázce výživy u onkologických pacientů.

Prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D. - Rakovina močového měchýře

Prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Primářka Onkologicko-chirurgického oddělené FN u sv. Anny v Brně

Pracuje jako primářka onkologického oddělní FN U Svaté Anny v Brně. Léčbě nádorů v urogenitálním traktu se věnuje více než 20 let. V rámci mezioborového přístupu při léčbě pacientů s karcinomem močového měchýře úzce spolupracuje s urology.

Rakovina močového měchýře • Home RaMM • mrg skrobankova

Mgr. Alexandra Škrobánková

Psycholožka, Psychodiagnostická a psychoterapeutická péče poskytovaná dospělým, Oddělění klinické psychologie (Hemato-onkologická klinika) Fakultní nemocnice Olomouc

Paní magistra pracuje na Hematoonkologické klinice FN a LF UP Olomouc jako klinický psycholog. Dlouhodobě se věnuje práci s onkologicky nemocnými a jejich blízkými. Je předsedkyní Psychoonkologické sekce ČOS ČLS JEP, v rámci které je součástí týmu internetové poradny na www.linkos.cz.

PŘIHLAŠTE SE ZDE

Cílem kurzu je poskytnout účinný nástroj těm, kteří onemocněli rakovinou močového měchýře. Nezapomněli jsme ani na rodinu a blízké, pro které přinášíme pomoc psycholožky, ale doporučujeme jim také kurz projít. Naší cestou je využití nejmodernějších výdobytků vědy v kombinaci se zkušenostmi předních odborníků a individuální odbornou péčí vašeho lékaře. Tyto webové stránky a nástroje, které poskytují jsou a budou pro vás vždy zdarma.

Ruda 52 let

Kdyby tyto stránky byly již před třemi lety, kdy mi zjistili rakovinu močového měchýře, tak bych byl v obraze a mnohem klidnější. Děláte pro všechny “spolubojovníky” skvělou práci. Velké díky.

Bambino

„Dobrý den…tato problematika je zde moc odborně a srozumitelně objasněna, a za to Vám všem tvůrcům tohoto webu a zúčastněným odborníkům moc děkuji. Bambino.“

Anonym

„Velmi Vám děkuji za Vaše stránky. Společně s manželem čekáme na další informace.“

Martin 68

„Děkuji za ucelenou a srozumitelně podanou informaci ve které jsem se dobře poučil a orientoval. Je to velmi záslužná osvětová činnost. Doporučím tyto stránky svým známým. Martin 68.“

Vaše nejnovější komentáře